Micí

Micí pochází ze zahrádkářské kolonie v Mariánksých Lázních, kde jsme ji a ještě další kočičky odchytávali na žádost dvou paní, které je tam krmili. Tak jako většinou, je ostatní zahrádkáři nechtěli a několik koček tam již dřív umlátili a otrávili. Děláme neradi, že divoké kočičky u nás po kastraci necháváme, ale v tomto případě bylo jasné, že po návratu zpět by jim někdo ublížil. Odchytali jsme jich tenkrát 8 a jen 2 jsme vraceli, o které je postaráno a všichni v okolí ví, že jsou kastrované, tak nemusí mít strach, že by se jim tam množili. 6 zůstalo u nás a jsou spíše divoké, Micí je nejpřítulnější z nich. Pěčujeme o ní v depozitu v Kraslicích.

Zdravotní stav

Věk: 8 let 11 měsíců Stav: Virtuální adopce

zdravá

příspěvek na virtuální adopci 400,- kč/měsíc