Micí

Micí nás opustila na jaře 2019. Bylo jí víc jak deset let, odešla na selhání ledvin. S láskou vzpomínáme.

 

Micí pochází ze zahrádkářské kolonie v Mariánksých Lázních, kde jsme ji a ještě další kočičky odchytávali na žádost dvou paní, které je tam krmili. Tak jako většinou, je ostatní zahrádkáři nechtěli a několik koček tam již dřív umlátili a otrávili. Děláme neradi, že divoké kočičky u nás po kastraci necháváme, ale v tomto případě bylo jasné, že po návratu zpět by jim někdo ublížil. Odchytali jsme jich tenkrát 8 a jen 2 jsme vraceli, o které je postaráno a všichni v okolí ví, že jsou kastrované, tak nemusí mít strach, že by se jim tam množili. 6 zůstalo u nás a jsou spíše divoké, Micí je nejpřítulnější z nich. Pěčujeme o ní v depozitu v Kraslicích.

Zdravotní stav

Věk: 13 let 8 měsíců Stav: Vzpomínáme

Virtuální adopce:

číslo účtu: 43-8362330257/0100

Variabilní symbol: 333325

Zpráva pro příjemce: Virtuální adopce Micí

Výše příspěvku: 400,-Kč / měsíc