Podmínky umístění zvířete

Předávající

Konec toulání o.s.

 • Alexandra Jančová
 • Krásná 134
 • 358 01 Kraslice
 • okres Sokolov, kraj Karlovarský, CZ
 • Mobil: +420 606 326 762
 • E-mail:
 • www: www.konectoulani.cz
 • reg. u MV ČR dne 4.11.2010
 • IČ: 22850210
 • KB č.ú.: 43-8362330257/0100
 • VS: 111111

 

Zájemce o kočku si zvíře odnese pouze v případě, že se nebude jednat o zprostředkované umístění. Do nového domova je zvíře předáváno na základě závazné smlouvy o předání zvířete, která vymezuje práva a povinnosti osvojitele, a s informačními materiály (informace o péči o kočku, kocoura a kotě). Osvojitel je povinen umožnit zástupci předávající organizace kontrolu zvířete.

Příspěvek na veterinární ošetření vybraného zvířete je 200 Kč na vakcinaci a 400 Kč na kastraci kočky či kocoura. Za vakcinované kotě tedy zaplatíte 200 Kč, za dospělou vakcinovanou a kastrovanou kočku (či kocoura) 600 Kč. Skutečné náklady na veterinární péči jsou zhruba 3násobné.

S osvojitelem zvířete jsou nejprve probrány podmínky, které může zvířeti poskytnout, a poté mu je doporučeno vhodné zvíře (povaha, teritorium...). Při předání nekastrovaného zvířete se osvojitel zavazuje ke kastraci a k tomu, že pokud se o zvíře nebude moci v budoucnosti starat, vrátí je do péče pečovateli, od kterého zvíře převzal. Během 2 týdnů následujících po předání zvířete je osvojitel povinen podat zprávu o tom, jak se zvířeti v novém domově daří.